Strandrydding

FjellVAR har saman med Norsk Gjenvinning og kommunane Fjell, Sund og Øygarden fått tilskot til eit større prosjekt for å halde oppe engasjementet kring strandrydding i regionen vår.

Skuleprosjekt

Det er med stor glede vi kan tilby eit opplegg til skuleelevar i Fjell, Sund og Øygarden. Av praktiske omsyn blir ungdomsskulane først ut, men andre skuleklassar må berre registrere ønske, så ser vi kor stor etterspurnaden er. Les meir

Pant på plast

Alle skuleklassar, lag og organisasjonar kan søkje om å vere med i ordninga med pant på plast. Vi gir 50 kr i pant per sekk med marint avfall. For å vere med i ordninga må de først sende inn søknadsskjemaet «Pant på plast». VI registrerer aksjonen, og de kan få ryddeutstyr av oss på gjenbruksstasjonen. Når de er ferdige med ryddeaksjonen, kjem de inn med avfallet, og vi tel opp sekkane. Registrering på førehand og visuell kontroll av avfallet må vi gjere for å hindre misbruk av ordninga. Les meir

Utstyr til strandrydding

Vi har sekkar, big bags og hanskar til strandrydding. I tillegg tilbyr Norsk Gjenvinning containerar til alle større ryddeaksjonar i vår region. Dette er førstevalet når avfallet kan fraktast til veg eller kai. Om avfallet ligg utilgjengeleg til, har vi også tilgang på kranbåtar og helikoptertransport, men dette må avtalast særskilt. Les meir