Kva kan komposterast?

Dette kan du kompostere:

 • kjøt og fiskerestar
 • frukt- og grønsaksrestar
 • kaffigrut, kaffiposar og teposar
 • brød og kakerestar
 • saus, suppe og grautrestar
 • eggeskal og rekeskal
 • andre matrestar
 • tørkepapir og papirserviettar (ikkje farga)
 • planterestar som ikkje er handsama med gift

Dette kan du ikkje kompostere:

 • glas, metall og plast
 • papir og mjølkekartongar
 • store kjøtbein, kattesand og oske
 • spesialavfall og impregnert trevirke
 • andre stoff som er giftige eller som ikkje kan brytast ned