Vi ynskjer føgjande endringar i renovasjonsordninga