Stig Hagenes

Fagsjef, VA
Fagansvarleg, vatn og avløp
56 31 59 47
stig.hagenes@fjellvar.as

Bjarne Ulvestad

Dagleg leiar
Administrasjon
56 31 59 43
bjarne.ulvestad@fjellvar.as

Monica D. Falck

Info/kundeservice
Administrasjon
56 31 59 45
monica.falck@fjellvar.as

Espen Elstad

Fagsjef, renovasjon
Fagansvarleg renovasjon
56 31 59 46
espen.elstad@fjellvar.as

Tore Brakstad

Prosjekt- og byggeleiar
Prosjekt- og byggeleiing
56 31 59 49
tore.brakstad@fjellvar.as

Marius F Hansen

Driftsoperatør
Drift va vatn- og avløpsnettet
56 31 59 36
marius.fromreide.hansen@fjellvar.as

Kåre Schei

Fagarbeidar
Drift av gjenbruksstasjon
56 31 59 38
kaare.schei@fjellvar.as

Arne Rong

Driftsoperatør
Drift av vatn- og avløpsnettet
56 31 59 37
arne.rong@fjellvar.as

Thorbjørn Myrtvedt

Driftsoperatør
Drift av vatn- og avløpsnettet
56 31 59 36
thorbjorn.myrtvedt@fjellvar.as

Sveinung Larsson

Driftsoperatør
Drift av vatn- og avløpsnettet
56 31 59 56
sveinung.larsson@fjellvar.as

Lars S Tveita

Arkiv
Administrasjon
56 31 59 41
lars.tveita@fjellvar.as

Christer Eliassen

Fagarbeidar
Drift av gjenbruksstasjon
56 31 59 40
christer.eliassen@fjellvar.as

Glenn Rolland

Fagarbeidar
Drift av gjenbruksstasjon
56 31 59 39
glenn.rolland@fjellvar.as

Ivar Andre Øvretveit

Driftsoperatør
Drift av vatn- og avløpsnettet
56 31 59 55
ivar.ovretveit@fjellvar.as

Cato Dahle

Formann/Driftsoperatør
Drift av vatn- og avløpsnettet
56 31 59 48
cato.dahle@fjellvar.as

Richard Saure

Fagarbeidar
Drift av gjenbruksstasjon
56 31 59 59
richard.saure@fjellvar.as

Jon Økland

Driftsmedarbeidar
Drift av vatn- og avløpsnettet
938 98 008
jon.okland@fjellvar.as