Styret

Faste styremedlemmer Personlege varamedlemmer
Ole Gerhard Fredheim (leiar) Ranveig Frøiland
Elna Nybakk Odd Ivar Ølnes
Reidun Irene Brekke Bjørn Rathem
Eli Årdal Berland Magne Lie
Lars Oskar Lie Vidar Moen
Tonje Tangen Alvsvåg Jan Erik Andresen
Cato Dahle (for dei tilsette) Glenn Rolland