Mål og strategiar

MÅLOMRÅDE

Relasjon til eigar
Kundar og samfunnskontakt
Vatn
Avløp
Renovasjon
Miljø og energi
Organisasjon og kompetanse

AMBISJONAR

Best på organisering av VAR-tenester i Noreg
Best på kunde-oppleving
Nok drikkevatn av høg kvalitet
Inga forureining som skader natur og miljø
Berekraftig og kostnadseffektiv avfallshandtering
Fjell kommunes fremste miljø bedrift
Mest attraktive VAR-arbeidsplass