Om FjellVAR AS

FjellVAR AS er den fremste næringsmiddel- og miljøbedrifta i Fjell kommune. 30 tilsette sørgjer for å levere drikkevatn av svært god kvalitet, og dei tek hand om avløpsvatnet og reinsar dette. Dei sørgjer dessutan for tømming av private slamavskiljarar og samlar inn og legg til rette for gjenbruk av avfall. FjellVAR  byggjer ut nye anlegg for vassforsyning og avløpshandtering. Heile aktiviteten blir finansiert gjennom vass-, avløps- og renovasjonsgebyra.

I 2016 var omsetninga 110 millionar kroner.