Levering av restavfall på gjenbruksstasjonen

1 Apr 2014

Levering av restavfall på gjenbruksstasjonen

Det er vår og kundane strømmer til gjenbruksstasjonen på Straume.
Vi er glade for at så mange nyttar stasjonen for å sikre at avfallet
vert gjenbrukt eller går til gjenvinning. Likevel opplever vi at mange
ikkje har sortert avfallet godt nok når dei kjem til stasjonen og særleg
kastast det for mykje feil i containerane for restavfall. FjellVAR må
derfor gjere ytterligare tiltak for å avgrense feilkastinga og auke utsorteringa.