242342342423 423 4sd fsd fsd fsd fsd fsd fsd
sdf sd fsdf sdf sd sd
fsd fsdf sd sd

MILJØPUNKT TJELDSTØ.

Miljøpunktet er betjent onsdagar frå kl. 10.00 - 14.00. 

Her kan hushalda og hytteeigarar levere ein rekke fraksjonar, som enten er for store for behaldarane heime og gratis som skal leverast særskild. For hushalda og hytter er det gratis å levera.

Miljøpunktet tek imot:

Papp, papir, hushaldsplast (miljøplast), kvitevarer, elektronisk avfall, matavfall og mindre fraksjonar av farleg avfall (bilbatteri, maling, olje, lim, lyspærer osv), klede (fretex kontainer).

Vi tek ikkje imot:

Restavfall, treverk, metall, vindauge, asbest, klorparafinar, ftalatar, (golvbelegg), eksplosivar, ammunisjon.

Miljøpunktet er stengd utanom opningstida og det er da ikkje høve til å sette frå seg avfall her.


 

 

20.12.2018

Klar med ny renovasjonsor..

  Vi har no satt ut behaldarar for restavfall til dei fastbuande på Hernar. Ei a..

19.10.2018

Innsamling av farleg avfa..

05.10.2018

Oppdater tømmekalenderapp..

Vi har nå lansert ein ny versjon av tømmekalenderappen vår. I tillegg til ein d..