242342342423 423 4sd fsd fsd fsd fsd fsd fsd
sdf sd fsdf sdf sd sd
fsd fsdf sd sd

Gjenbrukdsdag i Øygarden

Fredag 24 mai frå kl. 09.00 til 21.00 er det open gjenbruksdag i Kollsnes næringspark for alle husstandar og fritidsbustadar i Øygarden kommune. For å levere må ein ha med kundekort for renovasjon. Det vert IKKJE mogleg for næringsdrivande å levere avfall.

Mottaket vil vere bemanna av Norsk Gjenvinning AS og personell frå FjellVAR.

For å få ei best mogleg gjennomføring på aksjonsdagen ber me om at avfall i størst mogleg grad er sortert på førehand.

Vel møtt!

  

20.12.2018

Klar med ny renovasjonsor..

  Vi har no satt ut behaldarar for restavfall til dei fastbuande på Hernar. Ei a..

19.10.2018

Innsamling av farleg avfa..

05.10.2018

Oppdater tømmekalenderapp..

Vi har nå lansert ein ny versjon av tømmekalenderappen vår. I tillegg til ein d..