242342342423 423 4sd fsd fsd fsd fsd fsd fsd
sdf sd fsdf sdf sd sd
fsd fsdf sd sd

Nyheit

Etter stort ynskje frå innbyggjarane i Øygarden utvidar vi opningstida til miljøpunktet på Tjeldstø.

 Miljøpunktet er betjent onsdagar frå 10.00 til 18.00, frå og med 13. mars 2019.

 Miljøpunktet er stengt utenom opningstida og det er då ikkje høve til å sette frå seg avfall her.


20.12.2018

Klar med ny renovasjonsor..

  Vi har no satt ut behaldarar for restavfall til dei fastbuande på Hernar. Ei a..

19.10.2018

Innsamling av farleg avfa..

05.10.2018

Oppdater tømmekalenderapp..

Vi har nå lansert ein ny versjon av tømmekalenderappen vår. I tillegg til ein d..