større tekst: A A A
Du er her: 
Framside
Nyheiter

Utbyggingsprosjekter

Angeltvedsjøen
Vass og avløpsleidningar er lagt ferdig og sett i drift.

Kallestad
Oppstart på prosjektering for vassleidning.

Vassleidning Morlandstø – Nordre Bildøy – Åttringen.
Oppstart på prosjektering på vassleidning. Fjellvar as skal leggje ny vassleidning frå Morlandstø, via Nordre Bildøy og til Åttringen. Prosjektet er ferdig prosjektert, og har vært ute på anbod.
Les meir

Høgdebasseng Bjorøy
Forkalkylearbeid er starta opp.

Pumpeleidning Tytebærbrekko - Foldnes
Les meir

Ågotnes AR
Reguleringsarbeid er starta opp.
Les meir 

Bildøyvatn VBA
Bygget begynner å kome opp, og vi helt planlagt framdrift. Vi oppfordrer turgåare om å nytte andre adkomster då de kan bli sterkt redusert adgang i samband med anleggsarbeida. Vegen er i dag stengt.

Foldnes/Hjelteryggen
Vassleidningen er lagt i turveien, men det gjenstår arbeid i kvar ende av veien for å knyte vatn til leidningen. Desse arbeida vil bli starte no i vår 2014. Publisert 03.10.2014icon kran ny

Opningstider hos FjellVAR i jule- og nyttårshelga
Kontoret vårt i Lonavegen 20 vil vere stengt jule- og nyttårsaftan.

Mandag 29.12.14 – Tirsdag 30.12.14 vil kontoret vere ope frå kl. 08.00 – 15.00.
På grunn av redusert bemanning, kan det henda at vi ikkje kan gje deg like raske svar desse dagane som elles i året.

På gjenbruksstasjonen vil vi ha følgjande opningstider:

Måndag    22.12        10-19
Tysdag     23.12        10-15
Onsdag    24.12        Stengt
Torsdag    25.12        Stengt
Fredag     26.12        Stengt

Laurdag     27.12        09-16

Måndag    29.12        10-19
Tysdag    30.12        10-15
Onsdag    31.12        10-15
Torsdag    01.01        Stengt


Endra dag for bosshenting i samband med jule- og nyttårshelga i Fjell kommune 2014

Endra dag for bosshenting i samband med jule- og nyttårshelga i Fjell kommune 2014

- 17.12.2014
I samband med jule- og nyttårshelga vil enkelte stader få ny hentedag for bosset. Dei stadene som får nye hentedag står oppført nedanfor. Alle dei andre rutene går som normalt. I år vil nyårsaftan vere vanleg hentedag.
Les mer

Faktura 4. termin 2014 frå FjellVAR AS

Nye faktureringsrutiner


FjellVAR AS har overtatt ansvaret for fakturering av kommunale gebyr frå 1. oktober 2014 innan vatn, avløp og renovasjon. Kundar som tidlegare har nytta avtalegiro/efaktura med Fjell kommune, må ha ny avtale med FjellVAR AS for å kunne nytte...
Les mer


Faktura vassmålar forbruk 2014

Les mer

Informasjon

Efaktura: Trykk her

Endring heimelshavar: Trykk her


Overtaking Solsvik Vassverk

- 31.10.2014
Fjellvar har inngått avtale med Solsvik Vassverk SA om overtaking av leidningsnettet med noen unntak, samt pumpehuset. I samband med overtakinga vil Fjellvar frå 01.11.2014 til 01.01.2015 hjelpe til med drifta av vassverket. Dette vil først merkast...
Les mer

Utvida opningstid om laurdagane på gjenbruksstasjonen.

Stor trafikk til gjenbruksstasjonen - utvida opningstid om laurdagane.

- 03.10.2014
Vi har utvida opningstidene, slik at stasjonen no opnar kl 09.00 og har ope til kl 16.00. Denne opningstida gjeld berre laurdagane, men vi trur at dette vil hjelpe på å fordele trafikken noko jamnare om laurdagane.   Opningstidene på...
Les mer

Årsmelding 2013
Nytt hovudreinseanlegg for avløp på Litlesotra vedtak i Kommunestyret 28.11.2013:
1. Kommunestyret godkjenner at nytt avlaupsreinseanlegg skal byggjast som fjellanlegg i Storanipa (Vågo) i tråd med alternativ F2b i rapport "Saneringsplan avlaup for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit", datert 02.09.2013. 2. Endeleg plassering av tunnelar, fjellhallar, ventilasjonsanlegg og tilkomstveg vert å ta omsyn til i reguleringsplanprosessen. 3. FjellVAR vert beden om å starte opp arbeidet med reguleringsplan for alternativ F2b, fjellanlegg i Storanipa (Vågo). Tilråding gjort i formannskapet vart sett opp mot Arbeidarpartiet sitt framlegg og vart vedteke med 27 mot 18 røyster (mindretal AP 10, FrP 7, SP) Les meir
Fakturafor 4 termin

Fakturafor 4 termin

- 08.12.2014
Denne veka er det sendt ut faktura for 4 termin, og vil komme i posten i løpet av de nærmaste dagane.


overskrift kalender avfall
Her kan du finna tider for papirhenting og for henting av restavfall og matavfall:
 
overskrift kalender septik
Alle private slamavskiljarar i Fjell kommune vert tømte ein gong kvart andre år.

Tømekalender 2012

 
Kjeldesorteringsguide

Heimekompostering
Heimekompostering er både miljøvenleg og lønsamt. Kontakt oss for informasjon eller om du ynskjer å kjøpe kompostbinge.
Les om korleis du kjem i gang her.
 

Waste recycling guide in different languages

Fjellvar sponsar tøybleier med kr 500,-
Vi sponsar alle småbarndsforeldre busett i Fjell kommune som vel å bruke tøybleier til barnet sitt i staden for papirbleier.
Les meir om ordninga her

FjellVAR AS • Lonavegen 20, 5353 Straume • postboks@fjellvar.as • Telefonnummer sentralbord: 56 31 59 30 • Telefaks: 56 31 59 31