større tekst: A A A
Du er her: 
Framside

Rapport FjellVAR - vann, avløp og renovasjon 2013


Tusen takk til de som deltok på spørjeundersøkinga som vi gjennomførte i 2013. Om lag 500 pesonar har gjeve oss tilbakemeldingar. Desse skal vi nytta til å bli betre. Her er rapporten frå Norfakta Markedsanalyse AS.
Les mer

Nyheiter

Utbyggingsprosjekter

Angeltvedsjøen
Vass og avløpsleidningar er lagt ferdig og sett i drift.

Kallestad
Oppstart på prosjektering for vassleidning.

Vassleidning Morlandstø – Nordre Bildøy – Åttringen.
Oppstart på prosjektering på vassleidning. Fjellvar as skal leggje ny vassleidning frå Morlandstø, via Nordre Bildøy og til Åttringen. Prosjektet er ferdig prosjektert, og har vært ute på anbod.
Les meir

Høgdebasseng Bjorøy
Forkalkylearbeid er starta opp.

Pumpeleidning Tytebærbrekko - Foldnes
Les meir

Ågotnes AR
Reguleringsarbeid er starta opp.
Les meir 

Bildøyvatn VBA
Bygget begynner å kome opp, og vi helt planlagt framdrift. Vi oppfordrer turgåare om å nytte andre adkomster då de kan bli sterkt redusert adgang i samband med anleggsarbeida. Vegen er i dag stengt.

Foldnes/Hjelteryggen
Vassleidningen er lagt i turveien, men det gjenstår arbeid i kvar ende av veien for å knyte vatn til leidningen. Desse arbeida vil bli starte no i vår 2014. Oppdatert 22.03.2014


kjeldesortering 495x300
Stor trafikk til gjenbruksstasjonen - utvida opningstid om laurdagane.

Våren er her, og med det følgjer det ofte rydding i hus og hage. Trafikken på gjenbruksstasjonen vår på Straume aukar kraftig no i denne perioden, og om laurdagane er det ofte svært stor trafikk. Vi har utvida opningstidene, slik at stasjonen no opnar kl 09.00 og har ope til kl 16.00. Denne opningstida gjeld berre laurdagane, men vi trur at dette vil hjelpe på å fordele trafikken noko jamnare om laurdagane. Men ein vil nok oppleve at det oppstår kø om laurdagane, då stasjonen har begrensa med oppstillingsplassar. Då kan det vere like lurt å kome på kveldstid måndag eller torsdag, eller andre vekedagar.

Opningstidene på gjenbruksstasjonen på Straume vert frå 1. april slik:

Måndag og torsdag                                 10.00 – 19.00

Tysdag, onsdag og fredag                       10.00 – 15.00

Laurdag                                                 09.00 – 16.00

NB: påskeaftan stengt.


Prisar:

Personbil                               kr        50,- pr lass

Bil med hengar                      kr      100,- pr lass

Varebil                                  kr      150,- pr lass

Mengde i m³

2m³ - 3m³                             kr      150,- pr lass

3m³-  4m³                             kr      200,- pr lass

4m³ - 6m³                             kr      350,- pr lass

Kvar m³ over 6m³                 kr      400,- pr lass


fjellvar-13%2c april uc tonet 11
Hugs å sortere avfallet før du kjem til stasjonen,
då sparar du sjølv tid – og køane på dei travlaste dagane vert kortare!Opningstider hos FjellVAR i påskehelga 2014.
Måndag 14. og tysdag 15. mars vil kontoret vårt i Lonavegen 20 vere ope frå kl. 08.00 – 15.00.
Onsdag 16. april vil kontoret vere stengt.

På gjenbruksstasjonen vil vi ha følgjande opningstider:

Laurdag    12.04        09- 16

Måndag
     14.04        10 –19
Tysdag      15.04        10 - 15
Onsdag     16.04        10 - 15
Torsdag     17.04        Stengt
Fredag      18.04        Stengt
Laurdag    19.04        Stengt  (påskeaftan)

Måndag     21.04        Stengt


Endra tider for avfallshenting i samband med påskehelga i  Fjell kommune.

I samband med påskehelga vil enkelte stader få nye hentetider for avfallet. Dei stadene som får nye hentetider står oppført nedanfor.

Alle andre henteruter går som normalt.

Sone

Stad

Avfallstype

Ny hentedag

4

Knappskog, Fjæreide, Morland, Morlandstø og Geitanger

Papiravfall Plastavfall

Måndag 14.04.14

5

Åttringen, Grunnavågen og Larslia

Papiravfall

Plastavfall

Tysdag 15.04.14

6

Åse, Skoge, Møvika og Skålvika

Papiravfall

Plastavfall

Onsdag 23.04.14

15

Vindenes, Polleide, Angeltveit og søre del av Landro

Restavfall

Matavfall

Tysdag 15.04.14

20

Solsvika, Misje, Turøyna og Landro nord for samfunnshuset

Restavfall

Matavfall

Tysdag 15.04.14

11

 

 

Ulveseth, Nordvika, Neset, Ekren, Kleivane, og nordre del av Fjell gard til vegkryss ved kyrkja

Restavfall

Matavfall

Onsdag 16.04.14

16

Lokøyna, Syltøyna, Langøyna, Algrøyna og Sekkingstad nord til utsikten

Restavfall

Matavfall

Onsdag 16.04.14

2

Svingen, Arefjord og Brattholmen

Restavfall

Matavfall

Tysdag 22.04.14

7

Knarrvika, Storevarden, Snekkevika, Ebbesvika og Gavlen

Restavfall

Matavfall

Tysdag 22.04.14

 

Status merking av avfallspann

- 22.03.2014
Status på merkinga av avfallspann i Fjell Kommune, er at det gjenstår ca. 3700 spann å merke. På desse avfallspanna, vil det både bli klistra på etikettar samt databrikke av våre tilsette. Eventuelle spørsmål kan rettast til oss på mailadresse...
Les mer

Nytt hovudreinseanlegg for avløp på Litlesotra vedtak i Kommunestyret 28.11.2013:
1. Kommunestyret godkjenner at nytt avlaupsreinseanlegg skal byggjast som fjellanlegg i Storanipa (Vågo) i tråd med alternativ F2b i rapport "Saneringsplan avlaup for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit", datert 02.09.2013. 2. Endeleg plassering av tunnelar, fjellhallar, ventilasjonsanlegg og tilkomstveg vert å ta omsyn til i reguleringsplanprosessen. 3. FjellVAR vert beden om å starte opp arbeidet med reguleringsplan for alternativ F2b, fjellanlegg i Storanipa (Vågo). Tilråding gjort i formannskapet vart sett opp mot Arbeidarpartiet sitt framlegg og vart vedteke med 27 mot 18 røyster (mindretal AP 10, FrP 7, SP) Les meir

Utlevering av plastsekkar

- 27.02.2014
Nye sekkar til plastinnsamlinga vil bli levert ut i mars månad. Då vil renovatøren legge ein rull med plastsekker oppi spannet for papir den dagen du har papirhenting. Det er difor viktig at du set ut papirspannet på den ordinære tømedagen, slik at du...
Les mer

tomekalender

Tømekalender 1 halvår 2014

- 18.12.2013
Trykk her for å sjå heile kalendaren!
Les mer


overskrift kalender avfall
Her kan du finna tider for papirhenting og for henting av restavfall og matavfall:
 
overskrift kalender septik
Alle private slamavskiljarar i Fjell kommune vert tømte ein gong kvart andre år.

Tømekalender 2012

 
Kjeldesorteringsguide

Heimekompostering
Heimekompostering er både miljøvenleg og lønsamt. Kontakt oss for informasjon eller om du ynskjer å kjøpe kompostbinge.
Les om korleis du kjem i gang her.
 

Waste recycling guide in different languages

Fjellvar sponsar tøybleier med kr 500,-
Vi sponsar alle småbarndsforeldre busett i Fjell kommune som vel å bruke tøybleier til barnet sitt i staden for papirbleier.
Les meir om ordninga her

FjellVAR AS • Lonavegen 20, 5353 Straume • postboks@fjellvar.as • Telefonnummer sentralbord: 56 31 59 30 • Telefaks: 56 31 59 31