Produkt for sal

     Støvtette sekkjar til asbest/eternitt stor sekk kr. 500 - liten sekk kr. 350.

  • Kompoststrø: 60 kr. per sekk på 50 l.
  • Stativ til plastspann: 60 kr.
  • Spann for hushaldningsplast: 250 kr.
  • Cipax kompostbinge: 2590 kr.
  • Innerlokk til kompostbinge: 150 kr.
  • Betalt ekstrasekk: 40 kr.

For 2017 gjeld desse satsane for levering frå hushalda til gjenvinningsstasjonen på Straume:

Levering av avfall til gjenvinningsstasjon Pris per. lass inkl. mva.
mindre enn 1 m3 50 kr.
1 m3-2 m3 100 kr.
2 m3-3 m3 150 kr.
3 m3-4 m3 200 kr.
4 m3-6 m3 300 kr.
6 m3-8 m3 400 kr.
8 m3-10 m3 500 kr.
Kvar m3 over 10 m3 100 kr.