Kvar skal avfallet?

Gjenbruksstasjonen

Gjenbruksstasjonen på Straume, Lonavegen 20.

Returpunkt

Utplasserte stasjonar på sentrale stader i kommunen.

Spesialavfallsmottak

Gjenbruksstasjonen på Straume

Aviser, blad, brosjyrar I papirbehaldar
Batteri: Eingongsbatteri Gjenbruksstasjonen
Oppladbare batteri Forhandlar eller spesialavfallsmottak
Knappcellebatteri Forhandlar eller spesialavfallsmottak
Bil/båt Forhandlar eller spesialavfallsmottak
Bildekk Salgsstad for bildekk
Bleier/bind I restavfall
Drikkekartongar Papirbehaldar
Elektriske og elektroniske artiklar EE-butikkar eller gjenbruksstasjonen
Eternittplater, emballerte Gjenbruksstasjonen på Straume
Gips(-plater) Gjenbruksstasjonen på Straume
Glas (ikkje porselen og keramikk) Behaldarar på miljøstasjonar
Hageavfall Komposterast i eigen hage/gjenbruksstasjonen
Hermetikkboksar Behaldarar på miljøstasjonar
Hobbykjemikaliar Spesialavfallsmottak
Jord Ikkje mottak for jord
Kartong I papirbehaldar
Keramiske fliser Gjenbruksstasjonen på Straume
Klede, innpakka Til Fretex, gjenbruksstasjonen
Kuldemøblar (kjøle- og fryseskap) Salgsstad eller gjenbruksstasjonen
Kvitevarer Salgsstad eller gjenbruksstasjonen
Lyspærer: vanlege sparepærer I restavfall spesialavfallsmottak
Lysstoffrøyr Spesialavfallsmottak
Løysemiddel (t.d. White spirit) Spesialavfallsmottak
Malings-, beis-, lakk- og limrestar Spesialavfallsmottak
Malingsboksar – (tomme) I restavfall
Medisinrestar Apotek
Metallemballasje I behaldarar på miljøstasjonar
Møblar/innbu Loppemarknad / Straumegjenbruksstasjon
Oljerestar Spesialavfallsmottak
Papir/papp I papirbehaldar
Plantevernmiddel Spesialavfallsmottak
Plast, hardplast og mjukplast Gjenbruksstasjonen på Straume
Porselen, keramikk og steintøy Gjenbruksstasjonen på Straume
Reingjeringsmiddel Spesialavfallsmottak
Sprayboksar Spesialavfallsmottak
Stein Gjenbruksstasjonen på Straume
Termometer (kvikksølv) Spesialavfallsmottak
Trevirke Gjenbruksstasjonen på Straume
Trykkimpregnert tre Gjenbruksstasjonen på Straume