Kvitt vatn i springen!

4 May 2016

Kvitt vatn i springen!

Mange abonnentar i kommunen opplever kvitt vatn i springen for tida. Det pågår en del arbeid på vassnettet. Det er viktig å få presisert at lufta ikkje reduserer vasskvaliteten på noko vis. Vatnet kan ha høgare pH enn vanlig på grunn av luft og man må ta hensyn til det når man skiftar vatnet til dømes i eit akvarium.