26 Apr 2016

Asbest/Eternitt

FjellVAR har gått til innkjøp av støvtette sekker til asbest og eternitt avfall. Pris for stor sekk er kr. 500,- og liten sekk kr. 350.
Ved levering er det krav til innpakking i minimum to lag med tett plast av typen tykk byggplast, ikkje vanlege avfallssekker. Asbest skal leggast på pall i maks 50 cm høgd. Vi tek ikkje imot uinnpakka asbesthaldig avfall!!

Documents to download