Hjelp Renovatøren !

18 Jan 2016

Hjelp Renovatøren !

Viktig å brøyta og strø!

skal bossbilen kunna køyre trygt, er det viktig av vegen vert måkt og strødd ved snøfall. Også snuplassar må måkast og strøast.

Sjåføren kan la vera å køyre strekningen dersom han meiner vegbanen er for glatt.