Gjennvinningsstasjon Lonavegen gnr. 35/617 m.fl. - Straume (planide 20120013)

13 Dec 2014

Gjennvinningsstasjon Lonavegen gnr. 35/617 m.fl. - Straume (planide 20120013)

Planen er lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget i Rådhuset og Fjell folkeboksamling på straume i tida 13.12.2014  - 24.01.2015.

Eventuelle merknader til planen kan sendast til: Fjell kommune, Plan- og utbyggingssjefen, Postboks 184, 5342 Straume eller
via elektronisk skjema innan 24.01.2015.