242342342423 423 4sd fsd fsd fsd fsd fsd fsd
sdf sd fsdf sdf sd sd
fsd fsdf sd sd

Oppdatert informasjon om feil i tømmekalender for Øygarden kommune.

Har du satt ut papir og plast denne veka i sone 3, 4 og 5,  er dette feil.
Rett tidspunkt for alle soner er veke 30 ( om 14 dagar)

Så husk at du ikkje skal setje ut plast og papir i sone 1 fredag 13. juli.

Ekstra henting:

Torsdag 12. juli vert plastsekker som fortsatt står ute, henta, men ikkje papp/papir.

Kan du venta til rett tidspunkt, veke 30, med plasten og, er det fint!

Ny, oppdatert kalender vert sendt ut:

Ny oppdatert kalender vert lagt ut i postkassane og på heimesida.

Vi seier oss leie for ulempa feilen i den nye tømmekalenderen har medført for innbyggjarane i Øygarden kommune

 

16.05.2018

FjellVAR tek over drift a..

21.03.2018

Påskehelga 2018

08.01.2018

Forskrift om vass- og avl..