242342342423 423 4sd fsd fsd fsd fsd fsd fsd
sdf sd fsdf sdf sd sd
fsd fsdf sd sd

Vassmålar oppgjer for 2016.

FjellVAR AS har sendt ut 5. termin for vassmålar oppgjer for 2016. I samband med at reelt vassforbruk har vore lågare enn stipulert vassmålarforbruk i 2016 har kundar som har fått tilsendt kreditnota i januar 2017. Kreditert beløp kan terkkjast frå ved betaling av 1. termin 2017 som forfell i februar. Eventuelt kan de sende ein mail til postboks@fjellvar.as og vi vil foreta utbetaling av kreditert beløp fortlaupande.

 

 

 

17.01.2017

Analyserapport Breiviksko..

Her kan de lese resultatene av vassanalysene me tok i Breivikskorane 10. januar..

10.01.2017

Nytt gebyrreglement for 2..

27.09.2016

Innsamla matavfall blir t..

Fjell kommune har sortering av matavfallet og brenn det ikkje. Alt matavfallet ..