242342342423 423 4sd fsd fsd fsd fsd fsd fsd
sdf sd fsdf sdf sd sd
fsd fsdf sd sd

Testkjøring Våge reinseanlegg.

Vi er no i gang med å kjøre 2 pilotprosjekt på Våge reinseanlegg. Dette er ei testkjøring av 2 ulike reinseprosessar i samband med valg av reinseprosess for det nye avløpsreinseanlegget på Våge, Storanipa avløpsreinseanlegg. 

 

Første test er alt i gang, og vil fortsette til litt ut i neste veke. 

Neste testperiode vil bli i august, frå veke 32 til 34. 

I desse 2 periodane vil det bli ståande nokre store containarar utanfor reinseanlegget og kan det bli litt ekstra lukt. Avløpsvatnet vil også gå til overløp ut i pollen nedanfor anlegget. Vi gjer merksam på at det er reinsa avløpsvatn som går til overløp, ikkje råkloakk. Vi vil prøve å avgrensa utslepp til overløp så godt det let seg gjere. 

Utsleppet vil vise seg som ei oppkome i sjøen. 

 Vi seier oss leie for ulempene dette måtte medføre i perioden.

09.06.2016

Bosshenting: Vis tolmod!

1. juni overtok nye renovatørar hentinga av boss i kommunane Fjell og Øygarden...

27.05.2016

NYE RENOVATØRAR OVERTEK I..

Sjekk dine nye tømmedagar, ny tømmekalender, oppdatert tømmeapp og nye rutar.

27.05.2016

Driftsmedarbeidar gjenbru..